Giltig per 2012-01-01


 

Våra allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med Safari Camp,s hemsida/webbshop angivet datum.

Kunduppgifter

För att handla hos oss måste du ange dina uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen . Om vi inte har din e-mailadress eller telefonnummer kan vi inte skicka någon orderbekräftelse och vi kan heller inte meddela dig om leveransförseningar eller om någon artikel av din beställning inte kan levereras. Varje gång du lägger en ny beställning hos oss måste du kontrollera att de angivna adressuppgifterna är aktuella.

Vi lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter i vårt kundregister.
Uppgifterna används för betalning och leverans.Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part. Din e-mailadress används, då du har godkänt detta, till utskick av våra medlemsnyhetsbrev. Vill du att vi tar bort din adress så gör du det genom att ta kontakt vår kundservice.

Pris och Betalning

Priserna är angivna i svenska kronor och visas i produktsidorna med 25% moms inkluderat. 
Safari Camp förbehåller sig rätt till prisändring utan föregående avisering. 
All försäljning sker mot postförskott eller förskottsbetalning via bank mm. 

Fraktkostnad

För enhetsfrakt/leverans med Posten debiterar vi 89kr 
(max vikt 2kg, över 2kg 220kr) + ev. postförskottsavgift. OBS! Fraktfritt över 3.000kr


Leverans

Order mottagna före klockan 14.00 avseende lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag. Normal leveranstid mellan ca:3-4 dagar för lagervara och för ej lagervara ca:5-8 dagar. 
Safari Camp anlitar Posten Postpaket/Företagspaket alt. Schenker frakt.
Kollin med vikt mellan 20-35Kg lämnas på postterminal eller åkeri. Gods med vikt över 35Kg lämnas på tunggodsterminal.

Försändelse som ej lösts ut

Vill konsument utöva ångerrätt skall denne kontakta Safari Camp kundservice på telefon 021-18 61 29, e-post info@safaricamp.se till eller via Safari Camp,s hemsida på www.safaricamp.se och uppge ordernummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad skall ha kommit Safari Camp tillhanda. Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas.

30 dagars bytesrätt

Vi lämnar 30 dagars bytesrätt på produkterna, vid byte/retur skall varan vara felfri och oanvänd samt skickas i originalkartong. (OBS! inga returer på programvaror,  där plombering brutits). Originalkvitto krävs för ev. reklamation eller retur. Vid utnyttjande av bytesrätt skall kund kontakta Safari Camp kundservice på telefon 021-18 61 29, via e-post till info@safaricamp.se eller via Safari Camp,s hemsida på www.safaricamp.se , och uppge ordern och fakturanummer samt orsak till utnyttjande av bytesrätten för att få ett returnummer. 
Returnumret är giltigt under 10 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Safari Camp till handa. Vid retur av varan skall returfrakten till Safari Camp vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer.  

Support

För teknisk support eller vid fel i vara skall kunden ta kontakt med Safari Camp via telefon 021-18 61 29 eller e-post info@safaricamp.se 

Garanti

24 månader garanti mot tillverkningsfel vid uppvisande av inköpskvitto/ordersedel.

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig skall kunden reklamera till Safari Camp omgående, dock senast 8 dagar från leveransdatum samt på visst sätt returnera varan. Kunden skall således kontrollera allt gods vid leverans för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Safari Camp rätten att neka retur, ny vara eller hävning. Se även nedan angående ansvar för fel.
Vid reklamation skall kund kontakta Safari Camp kundservice på telefon 021-18 61 29, via e-post till info@safaricamp.se eller via Safari Camp,s hemsida på www.safaricamp.se och uppge ordern och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Safari Camp till handa. Vid retur av varan skall returfrakten till Safari Camp vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en skriftlig redogörelse av felet medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer sända mot postförskott utlöses ej.
Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl emballerade. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Safari Camp förbehåller sig rätt till kontroll av varan samt debitering av testavgift om 350 kr ex. moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras. Om varan är skadad/saknas skall detta anmälas på ankomstdagen till Posten Företagspaket och till Safari Camp på telefon 021-18 61 29 eller e-post info@safaricamp.se. 

Ansvar för fel

Föreligger fel som Safari Camp ansvarar för, åtar sig Safari Camp att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller ny vara eller återbetala köpeskillingen. 
Safari Camp äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. 
Safari Camp ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Safari Camp bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. I förhållande till konsument gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar.
Fakta och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. 
Safari Camp förbehåller sig rätten till ändring av samtliga information.
Fakta- och prisuppgifter, dokument som publiceras på denna webbsida kan innehålla tekniska och/eller typografiska och grafiska fel. Safari Camp friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna webbsida liggande information. 

Företagsuppgifter

Safari Camp "Allt för vattensport sedan 1985"

Gatuadress: Sigurdsgatan 33

Postadress: 72130 Västerås

Telefon: 021-18 61 29

Fax: 021-18 27 16

Hemsida: www.safaricamp.se

Mail: info@safaricamp.se